Boeken via de telefoon   +49 (0)6742 93000

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de website-exploitant. De contactgegevens van de operator zijn te vinden in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze verstrekt aan ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen de goede werking van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt altijd het recht om te vragen informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling kosteloos. U hebt ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyse en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties op dit gebied kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Max Mustermann
ASdasdasdasd
asdadasdad

Telefoon: +49 131231 231231
E-mail: pascalsc@wen.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor kwesties met betrekking tot gegevensbeschermingswetgeving is de gegevensbeschermingsfunctionaris van de Duitse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat automatisch aan uzelf of een derde partij wordt geleverd in een standaard, machinaal leesbare formaat. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij wilt, wordt dit alleen gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL of TLS-codering is geactiveerd, de gegevens die u naar ons verzendt, kunnen niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk toegestaan, hebt u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst ervan, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of om een cookie te accepteren of te weigeren. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzings-URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om te zorgen voor een geoptimaliseerde service zonder technische fouten. Daarom moeten serverlogbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert, alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u de verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag is niet langer relevant (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onverminderd door deze bepaling.

Reacties op deze website achterlaten

Als u de opmerkingfunctie op deze site gebruikt, worden het tijdstip waarop u de opmerking hebt gemaakt en uw e-mailadres samen met uw opmerking opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam , tenzij je anoniem plaatst.

Opslag van het IP-adres

Onze reactiefunctie slaat de IP-adressen op van die gebruikers die reacties plaatsen. Aangezien we de reacties op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te ondernemen voor illegale of lasterlijke inhoud.

Hoe lang opmerkingen worden opgeslagen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud waarop is gereageerd volledig is verwijderd of de opmerkingen moeten om juridische redenen worden verwijderd (laster, enz.).

Juridische basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming per art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

4. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres en informatie nodig waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u hiermee akkoord gaat om deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en niet door te geven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert, alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer de gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, is er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Google-weblettertypen

Voor uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Verdere informatie over het gebruik van gebruikersgegevens kan gevonden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het vergemakkelijken van de locatie van plaatsen die door ons zijn aangegeven op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens kunt u vinden in de verklaring over de gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

boek vandaag

+49 (0)6742 93000
Het was na zoveel keren bij jullie te verblijven weer 4 dagen van genieten ,rust,en heel lekker eten,en zoals jullie altijd al geweest zijn HEEL vriendelijk en behulpzaam. Nogmaals onze dank daarvoor en we komen zeker terug Zeer goed hotel, waar we zeker nog een keer terug gaan. Het niveau van het eten was ook zeer goed, met een opmerking de keuze aan vis gerechten had wat uitgebreider mogen zijn. daarentegen was de keuze aan vlees gerechten ruim voldoende, en zeer goed bereid.erzorgd hotel,ongedwongen sfeer,waar je je onmiddelijk thuisvoelt. Mooie verzorgde kamers(geen stofje te vinden).We verbleven in half pension,zeker een aanrader! Eigenaars en personeel doen er alles aan om je te verwennen en geen moeite is teveel mehr lesen